• Výchovné poradenstvo


     • Výchovný poradca

     •  

      Výchovnou poradkyňou školy je Mgr. Helena Verebová
      Kontakt: 
      mankazo@gmail.com

       

      Problémy, s ktorými sa môže žiak alebo rodič obrátiť na výchovnú poradkyňu:     

         
      ·   zlý prospech v učebných predmetoch alebo v niektorom z nich,   
      ·   problémy dieťaťa so správaním v škole alebo mimo školy,   
      ·   konzultácie o výbere strednej školy,  
      ·   profesionálna orientácia - kariérové poradenstvo,  
      ·   informácie o otázkach štúdia a o prijímacom pokračovaní na stredných školách,   
      ·   sprostredkúva prepojenie školy s poradenskými zariadeniami a odbornými zariadeniami,    
      ·   vzdelávanie detí so ŠVVP v bežných triedach ZŠ,
      ·   vzdelávanie detí so zdravotným postihnutím v špeciálnych triedach ZŠ,
      ·   vzťahy medzi spolužiakmi,  
      ·   vzťahy medzi učiteľom a žiakom,  
      ·   vzťahy v rodine,   
      ·   šikanovanie, týranie, drogová závislosť,  prípadne iné závislosti
         
      Konzultácie  
         
      V kancelárii výchovnej poradkyne, po dohovore na kontaktnom tel.čísle 0907997217

       
      Zaujímavé webové stránky:
  • Kontakty

   • Základná škola s materskou školou
   • zskuzmice@gmail.com
   • jozefinamartoncikova@gmail.com
   • ekonómka školy +421 948616946 riaditeľka školy +421 911766754 materská škola +421 948070891 odhlasovanie stravy, p. Takáčová +421 951142754 ŠKD, p. Lévaiová + 421 948238939
   • Hlavná 267
   • 17071089
   • 2020992806
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje