• RADA ŠKOLY

   Zloženie rady školy

    

   1.

   PaedDr. Matúš Bašista

   zástupca pedagogických zamestnancov

   2.

   Mgr. Alena Makovcová

   podpredsedníčka RŠ, zástupca pedagogických zamestnancov

   3.

   Mária Takáčová

   zástupca nepedagogických zamestnancov

   4.

   Melánia Maďoranová

   zástupca rodičov

   5.

   Mikuláš Maťaš

   zástupca rodičov

   6.

   Ing. Lucia Lukáčová

   zástupca rodičov

   7.

   Ing. Marek Závodský

   zástupca rodičov

   8.

   Tomáš Baran

   delegovaný zástupca zriaďovateľa

   9.

   Ing. Štefan Gizela

   delegovaný zástupca zriaďovateľa

   10.

   Vladimír Klima

   delegovaný zástupca zriaďovateľa

   11.

   Lukáš Pastor

   delegovaný zástupca zriaďovateľa

    


  • Kontakty

   • Základná škola s materskou školou
   • zskuzmice@gmail.com
   • jozefinamartoncikova@gmail.com
   • ekonómka školy +421 948616946 riaditeľka školy +421 911766754 materská škola +421 948070891 odhlasovanie stravy, p. Takáčová +421 951142754 ŠKD, p. Lévaiová + 421 948238939
   • Hlavná 267
   • 17071089
   • 2020992806
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje