• Oznam


      Na základe najnovšieho Uznesenia Vlády SR a vyhlášky ÚVZ SR sa od 3. mája 2021 menia pravidlá nástupu žiaka do školy.

      Od vyššie uvedeného termínu:

      · žiak vstupuje do školy bez preukázania testu,

      · zákonný zástupca žiaka predloží čestné prehlásenie o bezinfekčnosti bez preukázania testu.

     • Deň Zeme

      Deň Zeme si pripomíname 22. apríla. Tento sviatok vznikol v roku 1970 ako reakcia na rozsiahle poškodzovanie životného prostredia. Jeho cieľom je pripomenutie si závislosti na pokladoch, ktoré nám ponúka naša planéta, Zem.

      Aj napriek súčasnej pandemickej situácii sme na tento deň nezabudli a naši šikovní žiaci pod vedením svojich kreatívnych učiteľov spoločne pripravili a zrealizovali pri tejto príležitosti zaujímavé a originálne aktivity. Prvý stupeň sa prevažne venoval separovaniu odpadu, šetreniu vody a energií, vytvorili nádhernú maketu zemegule. Na hodinách geografie sa potrápili s výrobou sopiek a ich činnosťou. To, že takéto aktivity sa nemusia uskutočňovať iba na prírodovedných predmetoch, nám dokázali aj na hodine anglického jazyka. Poďakovanie okrem iných patrí aj žiakom 8. ročníka, ktorí pomáhali pri úpravách odborných učební, zrecyklovali starú katedru chémie, z ktorej vzn

     • Oznam

      S účinnosťou od 26. apríla 2021 bude v súlade s podmienkami REGIONÁLNEHO COVID AUTOMATU obnovené školské vyučovanie vo všetkých ročníkoch základných škôl.

      Podmienky nástupu žiaka do školy od 26. 4. 2021

      Pri nástupe žiaka do školy :

      • musí žiak 1. stupňa predložiť čestné prehlásenia o negatívnom
  • Prihlásenie

  • Zvonenia

   Piatok 14. 5. 2021
  • Fotogaléria

    zatiaľ žiadne údaje
  • Kontakty

   • Základná škola s materskou školou
   • zskuzmice@gmail.com
   • jozefinamartoncikova@gmail.com
   • ekonómka školy +421 948616946 riaditeľka školy +421 911766754 materská škola +421 948070891 odhlasovanie stravy, p. Takáčová +421 951142754 ŠKD, p. Lévaiová + 421 948238939
   • Hlavná 267
   • 17071089
   • 2020992806
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje