• Úspešnejší v Základnej škole Kuzmice

  • Národný projekt - V základnej škole úspešnejší - Zvýšenie inkluzívnosti vzdelávania

   Názov projektu: Úspešnejší v ZŠ Kuzmice


   Doba realizácie projektu: od 09/2018 do 08/2021

   Na 36 mesiacov sme z Národného projektu získali pre školu špeciálneho pedagóga a dvoch asistentov učiteľa. Projekt je podporený na základe Operačného programu Ľudské zdroje spolufinancovaného z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja.

   Cieľom projektu je zvýšiť inkluzívnosť a rovnaký prístup ku kvalitnému vzdelávaniu a kompetencie detí a žiakov.

  • Kontakty

   • Základná škola s materskou školou
   • zskuzmice@gmail.com
   • jozefinamartoncikova@gmail.com
   • ekonómka školy +421 948616946 riaditeľka školy +421 911766754 materská škola +421 948070891 odhlasovanie stravy, p. Takáčová +421 951142754 ŠKD, p. Lévaiová + 421 948238939
   • Hlavná 267
   • 17071089
   • 2020992806
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje